Disclaimer

Cycle Center (ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer: 14049259), verleent u hierbij toegang tot www.cyclecenter.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Cycle Center behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder dit mede te delen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend ziet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de website.

Beperkte aansprakelijkheid

Cycle Center spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen onder voorafgaande mededeling van de Cycle Center.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. VOor de gevolgend van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeekomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de Cycle Center.

De inhoud van de website is beschikbaar onder de creative-commonslicentie naamsvermelding 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd gewijzigd worden.